Advokatfirman Althin

Våra medarbetareKontakta oss

Jonas Granfelt

Advokat & Innehavare

Verksamhetsområden

Försvararuppdrag samt ekobrott.

Bakgrund

Studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen år 1999. Samma år anställdes han på Advokatfirman Althin. År 2005 blev Jonas Granfelt ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Sedan år 2009 är han delägare i Advokatfirman Althin.

Refererade mål i Högsta domstolen

  • NJA 2015 s. 769
  • NJA 2013 s. 75
  • NJA 2012 s. 144
  • NJA 2008 s. 579 (III)