Advokatfirman Althin

Våra medarbetareKontakta oss

Allmän praktik

Familjerätt

Vid skilsmässa och separation ställs vederbörande inför svåra beslut som kan leda till konflikter. Inte sällan riskerar barnen hamna mitt emellan.  Vem ska ha vårdnaden och hur ska boendet samt underhållet fördelas? Hur fungerar umgängesrätten om barnen bor hos ena föräldern?

Advokatfirman Althin har stor erfarenhet av familjerätt. Kontakta oss om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge. Tillsammans finner vi lösningar som leder till samförstånd – för såväl barnens, som föräldrarnas bästa.

Socialrätt – LVU, LVM, LPT, LRV

I syfte att minimera risken för att någon ska skada sig själv eller på annat sätt fara illa, kan det i vissa fall beslutas om lagtvingande vård. Om du eller någon i din närhet behöver hjälp med ärenden som rör tvångsvård, kontakta Advokatfirman Althin.

Vi har stor erfarenhet av:

  • LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • LVM (lagen om vård av missbrukare)
  • LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård)
  • LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) 

Utlänningsrätt

Som flykting och asylsökande har du ofta rätt till ett juridiskt biträde som företräder dig under hela asylprocessen. Detsamma gäller om du riskerar utvisning eller är tagen i förvar hos Migrationsverket eller polisen. I de allra flesta fall ersätts kostnaden för ett sådant biträde av staten.

Det står dig fritt att önska vem du vill ha som biträde under processen. Kontakta Advokatfirman Althin om du är i behov av ett juridiskt biträde som på bästa sätt företräder dig.