Advokatfirman Althin

Våra medarbetareKontakta oss

Målsägandebiträde & särskild
företrädare för barn

Målsägandebiträde

Kontakta Advokatfirman Althin om du har blivit utsatt för brott. Med ett kompetent ombud vid din sida blir processen tryggare. Vi stöttar och bevakar dina rättigheter redan från början. . Av oss får du hjälp med juridisk spetskunskap och råd under hela rättsprocessen. Vi närvarar på alla polisförhör och deltar med dig på rättegången. Vi analyserar och upprättar även ditt eventuella skadeståndskrav och ser till att dina intressen blir tillvaratagna. Genom att begära en jurist från advokatfirman Althin kan du känna dig säker på att du företräds av en av landets ledande brottmålsbyråer.

Så här går det till

Du har rätt att begära ett visst ombud eller ett ombud från en viss advokatbyrå som ditt målsägandebiträde.

  1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita ett ombud från Advokatfirman Althin som ditt målsägandebiträde.
  2. Om du önskar en specifik person säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser det ombud från Advokatfirman Althin som du har valt till ditt målsägandebiträde.
  4. Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.

Kontakta oss

Var inte ensam och fundera på vad du ska göra. Kontakta oss med alla dina frågor så hjälper vi dig på bästa sätt. Vi har tystnadsplikt.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn (under 18 år) misstänks ha blivit utsatt för ett brott av någon av vårdnadshavarna eller annan närstående, ska en särskild företrädare för barnet utses. Detsamma gäller om det befaras att en vårdnadshavare på grund av dennes förhållande till den som misstänks för brottet, har svårt att tillvarata barnets intresse. Kostnaden för ett sådant ombud stannar på staten. 

Advokatfirman Althin säkerställer att barnets rätt tillvaratas under hela processen, från att förundersökningen inleds till att rättegången avslutas.